Lietuvių kultūros namai

Lietuvių kultūros namai

lkn_
Punsko LKN pastatas.

Lietuviškoji kultūra Punske neatsiejama su šiuo kraštu nuo XVa. Vienokiais ar kitokiais būdais ji buvo puoselėjama čionykščių lietuvių gyventojų. O po II-ojo pasaulinio karo negandų, 1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai, savo būstinę suradę tuometinėse valsčiaus patalpose, anksčiau žydų rabino namuose.

[map id=”1″]